“Οι τεχνικές δεν είναι τίποτα αν το πνεύμα που τις κινεί δεν είναι παρόν, αν η καρδιά, το ‘kokoro’ η Αγάπη δεν είναι ανεπτυγμένα.
Αν σας επιτεθούν, αγκαλιάστε τον αντίπαλο σας με την καρδιά σας.
Οι τεχνικές, έτσι, δεν είναι παρά η έκφραση αυτού του αγκαλιάσματος που έχει την πηγή του στην Αγάπη”.

Ο-Sensei Morihei Ueshiba